Bigdata kriminal - Görüntü inceleme ve analiz

 

Farklı dijital veya analog kayıtlara ait bir görüntüyle gerçeğe ulaşmak mümkündür. Görüntüde net olmayan veya aracın hızı sebebiyle görülmeyen araç plakalarının tespiti, insan ya da nesne fotoğraflarının mukayesesi, video veya fotoğraf içeriklerinde montaj/kurgu olup olmadığı, bir görüntünün yanlış yorumlanmasıyla oluşan mağduriyetin kaldırılmasına yönelik incelemeler yaptığımız çalışmaların bazılarıdır. Bigdata kriminal olarak görüntü inceleme ve analiz işlemlerinde profesyonel yazılım ve donanımlar kullanılmaktadır.

Genel olarak görüntü üzerinde aşağıdaki konularda teknik inceleme yapılmaktadır.

Fotoğraf, görüntü karşılaştırma

Video içerisinden görüntü tespit etme/yakalama

Görüntü iyileştirme

Kurgu-Montaj tespiti

Bozulmuş Dijital fotoğrafların kurtarılması

Pornografik içeriklerin incelenmesi

Bigdata kriminal - Görüntü inceleme ve analiz

DVR kayıt cihazları ve diğer veri depolama ortamlarından elde edilen görüntülerin;

İyileştirilmesi ve onarılması,

Karşılaştırması,

Manüplasyon tespiti,

Görüntü içerisine gizlenmiş verilerin tespit edilmesi yapılmaktadır.

Plaka, Şahıs ve Nesne Tespiti

İncelemeye konu görüntü kayıtları üzerinde görüntü inceleme sistemi ve yazılımlarımız ile istenilen gerekli tespit işlemleri yapılmasıdır. Bu inceleme alanında en çok talep edilen hususlar, görüntü kayıtları içerisindeki şahsın tespiti, şahsın eylemlerinin tespiti, aracın marka-model ve plakasının tespiti gibi işlemlerdir.

Görüntü/Şahıs Karşılaştırması

İnceleme konusu görüntü kayıtları içerisindeki şahıs ile mukayese konusu fotoğraf/görüntü kaydındaki şahsın karşılaştırılmasının yapılarak aynı şahıs ya da farklı şahıslar olup olmadığının belirlenmesi işlemidir.

Bu inceleme alanımızda yürütülen işlemler yüzün anatomik, antropolojik ve morfolojik özellik ve karakteristiklerinin analiz edilerek karşılaştırılması işlemidir.

Montaj/Fotomontaj Tespiti

Görüntü kayıtları ya da fotoğraf üzerinde montaj/fotomontaj olarak adlandırılan herhangi bir manipülasyon işleminin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesidir.

Montaj/fotomontaj incelemesi ile incelemeye konu görüntü kaydı ya da fotoğrafın orijinal olup olmadığı ya da üzerinde anlam bütünlüğünün bozulmasına yönelik bir manipülasyon yapılıp yapılmadığı alan uzmanlarımız tarafından belirlenebilmektedir.

DVR, NVR kamera kayıt cihazından veri kurtarma işlemi için tıklayınız.

 

Adres   : Balgat Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. 36/6 Çankaya/Ankara